Rekommenderade ljusbilder för arbetsbelysning

Skillnaden mellan 12 volt arbetsbelysning och 24 volt är obefintlig. Volt styrkan påverkar inte mängden ljus som en arbetslampa avger utan volt styrkan är endast viktigför kompatibiliteten mellan olika elsystem. De flesta arbetslamporna klarar både 12 och 24v med få undantag. Arbetslampo finns också tillgängliga med olika ljusbilder vilket ofta sträcker sig 45 grader upp till 120. Vilken ljusbild man bör välja är subjektivt och beror helt på vilken applikationen lampan är tänkt att användas för. Nedan finns ytterligare information om varje ljusbild.

  • Flood 45 grader – Denna ljusbild ger en bra bredd med väldigt god räckvidd. Ljusbilden är ganska populär för entreprenadsmaskiner.
  • Flood 60 grader – Ljusbilden ger en väldigt bra bredd med bra räckvidd. Denna ljusbild är den vanligaste och används både som platsbelysning och fordon.
  • Flood 90 grader – Ljusbilden används mer sällan och ger en extremt bra bredd med sämre räckvidd.
  • Flood 120 grader – Väldigt få lampor använder denna ljusbild som ger en fantastisk bredd med väldigt dålig räckvidd.

Skillnader mellan olika lumen mått.

Lumen är ett mått på mängden ljus som en lampa avger. Ofta stöter man på termer som teoretiska ocheffektiva lumen, skillnaden mellan dom är stora och är därför viktiga att förstå.

Teoretiska lumen anger hur mycket ljus en lampa avger i optimala förhållanden vilket också mäts i ett test-labb. Teoretiska lumen går generellt sätt inte att lita på då siffrorna endast är en fingervisning av diodernas teoretiska kapacitet. Effektiva lumen är rena motsatsen och är ett mått på hur mycket ljus en lampa avger under normala arbetsförhållanden. Det finns många bakomliggande faktorer som påverkar ljusflödet vilket också är anledningen till att det normalt sätt skiljer ca 20-30% mellan teoretiska och effektiva lumen.

2 sep 2016